Coupons

De coupons zijn reststukken die overblijven na het knippen van de rol, deze hebben een vaste prijs. De coupons worden op regelmatige basis aangevuld.